#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ… ผู้ชนะการประกวด Public Poster Competition ในงาน 1st Academic Expo OB-GYN โดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ…

ผู้ชนะการประกวด Public Poster Competition ในงาน 1st Academic Expo OB-GYN โดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)

: รางวัลชนะเลิศ
นศพ. สโรชา ณัฐวุฒิ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
เรื่อง เริ่มฝากไข่อายุเท่าไหร่ดี

: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นศพ. ดิสธร เดชวัชระ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
นศพ. นวนันทน์ สุริยะเจริญ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
เรื่อง ปวดประจำเดือน

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://cmu.to/8TLpD
Facebook : https://cmu.to/YrFlt
Blockdit : https://cmu.to/6uMHG
Twitter : https://cmu.to/9gjfa
Telegram : https://cmu.to/r81J2
Line@MedCMU : https://cmu.to/grqX3
Instagram : https://cmu.to/8JdPj

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

Related posts