นครสวรรค์ /// เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิด คลังสินค้า

เมื่อ ๐๘๐๙๐๐ ก.ค.๖๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ตาคลี ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับ  ตัวแทนลังสินค้ากลาง อคส.จว.น.ว. ,ตัวแทนเกษตร อ.ตาคลี และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิด คลังสินค้า หจก.จิตจรุงการเกษตร เพื่อจ่ายข้าวให้กับ บริษัทผู้รับซื้อ บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อาร์การเกษตร จำกัด  โดย สรุป วันนี้ จ่ายข้าวสารไป ร่วมจ่ายน้ำหนักร่วมกระสอบ จำนวน ๒๖๔,๘๗๕ กก. ร่วมจ่ายจำนวน ๒,๖๘๙ กระสอบ ผลการจ่ายข้าวสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว       ร้อย  รส ที่ ๑    (มทบ ๓๑ )

Related posts