#แสดงความยินดีกับ นศพ.ศิรดา โล บูลโย่ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 5 ในโอกาสได้รับตำแหน่ง นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และ นศพ.วรางคณา ระวังงาน นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี , ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี , คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และผศ.นพ.จักรกริช ดิษธรรม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ นศพ.ศิรดา โล บูลโย่ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 5 ในโอกาสได้รับตำแหน่ง นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และ นศพ.วรางคณา ระวังงาน นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณในโอกาสที่ได้ช่วยกิจกรรมของคณะอย่างดียิ่ง และสร้างชื่อเสียงให้กับคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts