นครสวรรค์ //// กิจกรรมทำบุญกับประชาชนในพื้นที่ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อ ๐๘๐๗๐๐ ก.ค.๖๐ หมู่ รส.ประจำ อ.โกรกพระ จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกับประชาชนในพื้นที่ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดโกรกพระเหนือ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ พร้อมกับร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา โดยมีประชาชนเข้าร่วมทำบุญในวัด จำนวน ๕๐๐ คน

ภาพ/ข่าว       ร้อย  รส ที่ ๑    (มทบ ๓๑ )

Related posts