#อบจ.ร่วม ธอส. ผู้รักษาเงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมร่วม อบจ. ทำโครงการซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ งบ 2 แสน

เมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ.นครสวรรค์ ประชุมร่วมกับ นางสาว เบญจมาศ หิรัญ ผู้รักษาเงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์ ในวงเงินจำนวน 200,000 บาท

ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือโครงการซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์ มีหลักเกณฑ์ดังนี้คือ


เป็นการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากไร้ หรือผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ต้องเป็นการปรับปรุงส่วนประกอบของบ้านพักอาศัย ในรายการที่ชำรุดไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสม โดยพิจารณารายการที่ควรให้ความสำคัญเบื้องต้น ตามลำดับและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ดังนี้
1.ห้องน้ำ ห้องส้วม
2.ห้องนอน
3.ฝาบ้าน หลังคาบ้าน บันไดบ้าน
4.ประตู หน้าต่าง ระบบไฟฟ้า
5.ระเบียง ชานบ้าน

จากหลักการดังกล่าว พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ จึงได้เสนอแนะถึงผู้ป่วยติดเตียงรายหนึ่ง ที่ อบต.ตะเคียนเลื่อน ซึ่งขาดแคลนไม่มีบ้านพัก ได้ทาง อบต.และ อสม.ช่วยกันทำเพิงพักอาศัยชั่วคราวและช่วยกันดูแลอยู่

หลังจากนั้นนายก อบจ.พร้อม คณะผู้บริหาร อบจ.นครสวรรค์ , นางสาว เบญจมาศ หิรัญ ผู้รักษาเงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางเข้าไปดูสถานที่จริง เข้าเยี่ยมบ้านของ นาง มาลัย ผู้สะอาด ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ที่ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง นครสวรรค์ ซึ่งก่อนหน้านี้ อสม.และผู้ใหญ่บ้านช่วยกันดูแล นาง มาลัย ผู้สะอาด มาโดยตลอด

หลังจากดูสภาพจริง พูดคุย ซักถามรายละเอียดแล้ว นางสาว เบญจมาศ หิรัญ ผู้รักษาเงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์ จึงแจ้งขั้นตอนวิธีการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และจะทำเรื่องเสนอไปตามขั้นตอนเพื่อขอรับเงินมาดำเนินการในการซ่อมแซมบ้านให้ นาง มาลัย ผู้สะอาด ผู้ป่วยยากไร้ โดยมีนายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัด อบจ. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และคณะสมาชิก อบต.เป็นผู้ร่วมประสานงานติดตามต่อไป


////

Related posts