#ประชุมเรื่อง แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

✅BGO NEWS✅
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ประชุมเรื่อง แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

โดยมี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference (Zoom cloud meeting) และ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Related posts