#บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการป้องกัน (COVID–19)

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้นำบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นทุกคน “รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)” ณ โดมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มาให้บริการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้เพื่อดำเนินการ ตามแนวทางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) สำหรับผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นทุกคน มีผลเป็นลบ Negative (1 ขีด) ไม่พบเชื้อโควิด

Related posts