#รับมอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท จากพระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ

อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล อาจารย์ประจำหน่วยวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท จากพระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ สมทบทุนมูลนิธิสงฆ์อาพาธ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คลินิก108 คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts