#โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา

ซึ่งดำเนินงานภายใต้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)​ อย่างเคร่งครัดมีนักกีฬาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยมีนางศุนิสา ดารา​เรือง​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้บริหาร ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

Related posts