ข่าวสังคมชาวบ้าน 20 ก. พ 65

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

สินในน้ำ เข้าเวรายงานครับ …………….ว่านก่อน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประ ธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียง ใหม่   ณ หองประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน ซึ่งพึ่งย้ายมารับต่ำแหน่งใหม่ๆ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญ หาไฟป่า หมอกควันในพื้นที่ของอำเภอแม่ออน ……………..การประชุมในครั้งนี้ได้มีฝ่ายปกครองของอำเภอแม่ออนที่นำทีมโดยนายอำเภอแม่ออน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังแนวทางการแก้ไข ปฏิบัติและชี้แจงผลการดำเนิน งานที่ผ่านมา ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา พบจุดความร้อน (Hotspot) รวมทั้งหมด 87 จุด ทางอำเภอแม่ออนได้ดำเนินการมาตรการบูรณา การทุกภาคส่วน ทั้งจากภาคราชการ หน่วยงานทหาร ภาคประชาชน ภาคเอกชน อาสามัคร มูล นิธิ ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและกำหนดแนวท่างมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและฝุ่นควัน ……………โดยได้มีการกำหนดกติกาห้ามการเผาของหมู่บ้าน การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันเป็นต้น พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการลดฝุ่น ควันในอากาศ เช่นการฉีดน้ำล้างถนน การฉีดพ่นละอองน้ำ มีการแจ้งในช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ และการจัดพื้นที่ปลอดมลพิษ (Sa fety Zone) ทางด้าน นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นาย ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านได้เป็นห่วงพี่น้องประชาชน ให้เน้นย้ำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและดับไฟป่าในพื้นที่ ตลอดจนพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอให้บูรณาการความร่วมมือ สนธิกำลังร่วมกัน ทั้งเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ประชาชน หากพื้นที่เกิดไฟป่าขึ้น ขอให้เร่งดำเนินการดับไฟและตรวจสอบเชื้อไฟที่อาจจะยังไหม้ตามขอนไม้ ให้ดับสนิท และให้ทำแนวกันไฟเพิ่มเติม ป้องกันการลุกลามขยายเป็นวงกว้าง และให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎ หมายอย่างเคร่งครัด นี่คือความเป็นห่วงของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง ใหม่ ผู้ว่าน้ำดีศรีนครพิงค์ ……………..และเพื่อให้เห็นสถานการณ์จริงที่เกิดปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน หลังจากที่เลิกประชุมแล้ว ข้าราชการน้ำดีอย่าง นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจัง หวัดเชียงใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าฯ พร้อมคณะได้พากันเดินทางเข้าไปในป่า โดยเส้นทางสองข้างทางเต็มไปด้วยใบไม้แห้ง เป็นทางขึ้น ใช้เวลาในการเดินทางไปที่เกิดไฟป่าร่วม 1 กิโล ผมเองพร้อมด้วยคุณวริศรา ทินนา ผู้สื่อข่าวจาก NEWS 24 ทีวี ศูนย์ข่าวภาคเหนือ ได้เดินลุยลงพื้นที่ร่วมไปกับคณะของท่านรอง วรวิทย์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น หลังจากนั้นท่านรอง วริวทย์ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติ พร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานให้ทั้ง 3 อำเภอที่เป็นรอยต่อ อาทิ อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอแม่ออน มาประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟปาและฝุ่นควันต่อไป ……………นี่คือนโย บาย ลมหายใจของชาวเชียงใหม่ ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ที่ท่านมีความตั้งใจที่จะมอบอากาศที่บริสุทธิ์ มอบลมหายใจที่ดีแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ จึงอยากขอให้พี่น้องช่วยสอดส่องดูแลพื้นที่ของท่าน ในเรื่องของการเผ่าป่า จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ นั้นคือการทำความผิดกฎหมาย ซึ่งท่านผู้ว่าฯท่านไม่อยากที่จะดำเนินคดีอะไรกับพี่น้องชาวบ้าน ที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะฉะนั้นใครที่พบเห็นขอให้ช่วยตักเตือนหรือห้ามปราม อย่าได้เพิกเฉย เพราะมันคือลมหายใจของทุกๆท่าน …………สินในน้ำ

Related posts