#ประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)​

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางศุ​นิ​สา​ ดารา​เรือง​ ผู้​อำนว​ยการ​โรงเรียน​กีฬา​จังหวัด​นครสวรรค์​พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ

เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)​ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1

Related posts