#คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดสำนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซีย ณ จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดสำนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซีย ณ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี คุณสุภกิต เจียรวนนท์ กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts