#ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น “ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID–19”

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้ “ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID–19) ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น” ณ ห้องประชุมเสียงแคนดอกคูน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

จากกรณีนักกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 14 ปี และ 16 ปี เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียน “กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ปีการศึกษา 2564 แล้วติดเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปได้ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน รวมผู้ควบคุมทีม ซึ่งขณะนี้ทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแล้ว ทั้งนี้ทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จึงได้กำหนดมาตรการป้องกัน ดังต่อไปนี้


1. ให้ยกเลิกกิจกรรมการขอความอนุเคราะห์การใช้สถานที่ของโรงเรียนฯ จากหน่วยงานภายนอก
2. ให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On–Line เป็นเวลา 10 วัน
3. ให้เลื่อนการสอบภาคปฏิบัติ (ทักษะกีฬา) นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 จากเดิมวันที่ 19–20 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันที่ 5–6 มีนาคม 2565
4. ให้มีจุดคัดกรองด้านหน้าโรงเรียนฯ และห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาภายในโรงเรียนฯ ยกเว้นติดต่อราชการ
5. ให้ครูเวรดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบดูแลนักเรียนอย่างเคร่งครัด โดยการสร้างนิสัย
5.1 การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
5.2 การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
5.3 การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำ
5.4 การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1–2 เมตร
6. ให้บุคลากรทุกคนรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3–4)
7. ประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนและบุคลากรทุกคน

Related posts