#เหล่ากาชาดนครสวรรค์ลงพื้นที่รับบริจาคโลหิตและอวัยวะที่อ.พยุหะคีรี. สำเร็จตามเป้าหมาย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์. 2565. ณ. ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพยุหะพิทยา (วัดเขาแก้ว) อ.พยุหะคีรี. จ.นครสวรรค์. นางรัตนา. เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์นำคณะกรรมการบริหารเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ลงพื้นที่เพื่อรับบริจาคโลหิต. รับบริจาคอวัยวะจากผู้ที่แจ้งความประสงค์บริจาคอวัยวะได้แก่ ดวงตา.
หัวใจ ร่างกายและอื่นๆ เพื่อนำไปบริจาคให้ผู้ป่วยต่อไป


ทั้งนี้มีผู้นำชุมชนในหมู่บ้านต่างๆ อาทิเช่น. ตำบลเขาทอง และตำบลอื่นๆให้ความร่วมมือนำลูกบ้านมาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี. ได้รบการบริจาคตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ


รองนายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ขอขอบพระคุณผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน. และคณะกรรมการเหล่ากาชาดที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี. จนงานสำเร็จราบรื่นตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

Related posts