“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 17 กุมภาพันธ์ 2565

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัตรองค์พระธาตุเจดีย์ ณ วัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่

 

*****************************

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา https://youtu.be/cqVHk0T51cg

******************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา https://youtu.be/hlJiOcTzofQ

******************************

กองบิน ๔๑ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ https://youtu.be/Uae1faFE0nw

******************************

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่พบปะประชาชน ชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา

*******************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด CQIT DAY 2022 โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ภายในงานจัดให้มี เวทีสร้างแรงบันดาลใจโดยผู้ชนะจากการประกวด clip นี่แหละ…คนที่ใช่ CQIT (Inspired by CQIT role model), เวทีการนำเสนอผลงาน “Telling your CQIT Story” โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง/ เสร็จสิ้น และ โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ผ่านเข้ารอบ 6 จาก 111 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด พร้อมมอบรางวัลผลงานแต่ละประเภท และรางวัล popular vote ร่วมดำเนินกิจกรรมโดย CQIT ambasador

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

********************

ขอแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง กลุ่นเขียว  ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา ที่ 1 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

****************************

ลำพูน – ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ  และประชาชน ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย

โดยมีนพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำกล่าวคำบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ – โอวาทปาติโมกข์ และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ขณะที่วัดอื่นใน 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน ก็มีประชาชนไปร่วมพิธีเวียนเทียนเช่นกัน

**************************

ลำปางพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมปฏิบัติธรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกอบพิธีสวดมนต์ เวียนเทียนทำจิตใจให้ผ่องใส เนื่องในวัน“มาฆบูชา” วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนา

นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ละความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เนื่องในวันมาฆบูชา วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนา ร่วมกันแสดงพลังธรรมประกอบพิธี ประกาศตนเป็นพุทธมามกะสืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งได้มีการประกอบพิธีขึ้น ณ พระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง

*************************

เชียงราย – วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พระศรีวรรัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ 9 รูป และ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สวดมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)  และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญบุญกุศล ในวันสำคัญ​ทางพระพุทธศาสนา

******************************

แม่ฮ่องสอน – พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน คณะศรัทธา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

***************************

การส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ด้วยการแต้มกลิ่นที่ลูกมะพร้าว เพื่อให้เสือดำได้เล่น และฝึกประสาทสัมผัสการดมกลิ่น และใช้กรงเล็บ เชิญชมได้เลยครับ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

**************************

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกในประเทศไทย และจัดได้ว่าเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย โดยในปัจจุบันได้มีการเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา (เช้า และเย็น)

****************************

โปรแรง แซงทุกโค้ง ที่ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน

*******************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

************************

 

สนับสนุน  การจัดงานสืบสานประเพณีล้านนางานข่วงบุญลานประตูเชียงใหม่   โดย นายจรัล ชัยวงค์  ประธานจัดงานข่วงบุญลานประตูเชียงใหม่   ระหว่างวันที่  13-15 เมษายนของทุกปี เปิดเผยว่า ปีนี้เตรียมจัดงานบุญประเพณี ข่วงบุญลานประตูเชียงใหม่ สืบสานต่อจากปีที่ผ่านมา หลังจากหยุดจัดมา 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของ โควิด 19

    

นายจรัญ ชัยวงค์   ผู้จัดการ มวลชนทีวี ออนไลน์ -ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

 

Related posts