#พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565

โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีฯ เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางพระอรหันต์ที่ได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย หลักคำสอนครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ และถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Related posts