#พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย รศ. พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานศึกษาองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts