#ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการยูแสค ประจำภาคการศึกษา Spring 2022 จำนวน 35 คน ในโอกาสที่มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการยูแสค ประจำภาคการศึกษา Spring 2022 จำนวน 35 คน ในโอกาสที่มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีอาจารย์ฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยการโครงการ USAC เชียงใหม่และขอนแก่น ร่วมต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษาของโครงการฯ ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Related posts