#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ… “นศพ.ศิรดา โล บูลโย่”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ…

“นศพ.ศิรดา โล บูลโย่”
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง
นางสาวเชียงใหม่
ประจำปี พ.ศ. 2565

Related posts