#ประชุมสโมสรไลออนส์นครสวรรค์เขต 5 ภูมิภาคที่ 2 ประสบความสำเร็จ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สโมสรไลออนส์นครสวรรค์ นำโดย ไลออนกิตติ ชูสว่าง.
นายกสโมสรฯไลออน. ดร.สิทธิพล พุคยาภรณ์.เลขาธิการฯไลออนดร.เกียรติศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล.ประธานฝ่ายกิจกรรมและบริการเข้าร่วมการประชุมเขตครั้งที่ 3/2564-2565 เวลา 11.00น. – 13.00น. ณ. โรงแรมแกรนด์วิษณุ อ.เมือง. จ.นครสวรรค์ร่วมกับ นายกสโมสรฯ, เลขาธิการฯ, เหรัญญิกและประธานฝ่ายของสโมสรฯในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเขตครั้งที่ 3 ครบทั้ง 5 สโมสร


ทั้งนีทุกสโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย สโมสรนไลออนส์ครสวรรค์สโมสรไลออนส์สี่แคว. สโมสรไลออนส์ปากน้ำโพ. สโมสรไลออนส์ชอนตะวันและสโมสรไลออนส์เมืองพระบาง. ได้นำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสาธารณะและสังคมที่ได้ทำมาตลอดปีเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในที่ประชุม นับว่าเป็นความสำเร็จในการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

 

Related posts