#ขอเชิญติดตามรับชมรายการ สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน ” ปวดประจำเดือนแบบไหน ไม่ปกติ ” วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

ขอเชิญติดตามรับชมรายการ สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
ตอน ” ปวดประจำเดือนแบบไหน ไม่ปกติ ”

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.00 น.

วิทยากรโดย…
รศ.พญ.กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ
อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
——–—————————————-
Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University
————————————————
#ปวดประจำเดือน #แบบไหน #ไม่ปกติ
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts