#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมในพิธี มุทิตาจิตบวงสรวงเคารพดวงวิญญาณ อาจารย์ปู่ (พงษ์ศักดิ์ ฐิตะปุระ ) ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมในพิธี มุทิตาจิตบวงสรวงเคารพดวงวิญญาณ อาจารย์ปู่ (พงษ์ศักดิ์ ฐิตะปุระ ) ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านฐิตะนคร อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts