#คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมประชุมหารือกับ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมประชุมหารือกับ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ

เรื่องการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ และ เรื่อง การระดมทุน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts