#ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรเทาภาวะโลหิตขาดแคลนหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงเป็นอย่างมาก

วันที่ (11ก.พ.65) ที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย ตั้งจุดรับบริจาคโลหิต บรรเทาภาวะโลหิตขาดแคลนหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และเกิดวิกฤติขาดแคลนโลหิต

โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันบริขาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่ที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 053-418389 ต่อ 17 หรือ 089-4810111

////////////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
11 กุมภาพันธ์ 2565

Related posts