#สโมสรไลออนส์นครสวรรค์มอบผ้าห่ม ข้าวสาร และเสื้อผ้ามือ ให้นักเรียน โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ ทุกคน

เมื่อเวลา 10:00 น วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ ตำบลแม่เล่ย์. อำเภอแม่วงก์. จังหวัดนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์นครสวรรค์ นำโดย ไลออนกิตติชูสว่าง นายกสโมสร ไลออนดร.สิทธิพล พุคยาภรณ์ เลขาธิการ และ ไลออนเฉลิม. รอดหลง ประธานฝ่ายสื่อสาร เดินทาง ไปมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 80 ผืน ข้าวสาร และเสื้อผ้า มือสองที่มีผู้บริจาคให้นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 80 คน


สำหรับ โรงเรียนบ้านยุบใหญ่มี. นายอภิศิศส์ เบียร์ปิยะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ ได้ขอบคุณและมอบเกียรติบัตรเป็นการขอบคุณ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ เป็นโรงเรียนประถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงาน การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์. เขต 2 มีนักเรียนประมาณ 80 คน ครูประจำการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน และไม่มี ผู้อำนวยการ มาแล้ว 2. ปี
ต่อมาเวลา 11:00 น เดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้โรงเรียน ได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท แพมเพิสและข้าวสารให้กับ เด็กชายศรัณญู. กุลชนะ “น้องใหม่” อายุ 14. ปี ผู้พิการตั้งแต่กำเนิด ซึ่งมีแม่เป็นมะเร็งสมองระยะที่ 3
สโมสรไลออนส์นครสวรรค์ฝากขอบพระคุณคณะครูอาจารย์ที่ต้อนรับเป็นอย่างดี และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Related posts