#ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด CCTV ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ดร.พัฒน์พร โอบอ้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินชาวตำบลนครสวรรค์ตก

ได้ ประสานกับเทศบาลนครนครสวรรค์ มอบให้นายณัฏฐวุฒิ จีนมหันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษและทีมงานจากเทศบาลนครนครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด CCTV ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เพื่อพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนนครสวรรค์ตก

Related posts