ข่าวสังคมชาวบ้าน 11 ก.พ 65

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

สินในน้ำ เข้าเวรรายงานครับ ……………..ความห่วงใยและปรารถนารถดีของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นความห่วงใยที่แฝงไปด้วยความจริงใจของท่านผู้ว่าประจญ ที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ทำทุกวิถีทางที่จะให้ประชาชนนั้นมีความสุขกับการดำรงชีวิตประจำวัน กับการได้ทำมาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัว เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชีวิต โดยท่านผู้ว่าประจญ ได้ทำหน้าที่ของพ่อเมืองเชียงใหม่อย่างเต็มที่ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ต่อสู้กับอุปสรรคมาสารพัดรูปแบบ เริ่มตั้งแต่เข้ามารับต่ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มาจนถึงวันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเวลาเกือบ 5 เดือน ท่านไม่เคยได้หยุดเลยสักวัน เพราะว่าท่านบอกแล้วว่าท่านมาทำงานไม่ได้มาพักผ่อน ……………สิ่งที่ท่านผู้ว่าประจญ ได้ทำล้วนแต่เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น โดยเฉพาะการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อสู้กับโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งท่านทำมาอย่างต่อเนื่อง จากเดลต้า มาสู่โอไมครอน ท่านไม่เคยหยุดในฐานะประธานโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการให้นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจน อสม. ช่วยกันตรวจในเชิงรุกไปอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อจะลดลง แต่ท่านผู้ว่าประจญ ยังขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าประ มาทและอย่าวางใจ ขอให้ทุกๆหน่วยงานดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด-19 หรือเรื่องของการฉีดวัคซีน ขอให้ทุกอำเภอได้ใส่ใจต่อประชาชนในเรื่องของมาตรการต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ……………..นอกจากเรื่องของไวรัสโควิด-19 แล้ว เรื่องของไฟป่าและหมอกควัน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของลมหายใจของชาวเชียงใหม่ แต่ว่าการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มันก็ต้องมีทุนในการที่จะมาแก้ปัญหา ในส่วนของจังหวัดนั้นมีงบไม่มาก อาศัยความมีน้ำใจของท่านผู้ว่าประจญ ได้มีหน่วยงานของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือ กกร. และชมรมยิงปืนรณยุทธ จังหวัดเชียงใหม่ แสดงเจตนารมณ์ที่จะขออาสาหาทุนมาเป็นกองทุนเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่มันเกิดขึ้นในทุกๆปี ………….. โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อลมหายใจของชาวเชียงใหม่ และชมรมยิงปืนรณยุทธจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมแข่งขันยิงปืน ซึ่งทั้งสองกิจกรรมได้เงินมาตั้งกองทุนแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ รวมแล้วกว่า 2 ล้านบาท โดยได้มีการมอบให้จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นผู้รับมอบ เพื่อจะได้นำเงินไปใช้ในภารกิจสนับสนุนการขับเคลื่อน ป้องกัน แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเบื้องต้นจังหวัดเชียงใหม่ได้นำไปซื้อเครื่องเป่าลม เพื่อใช้เป่าใบไม้ไม่ให้เกิดการรวมตัวสะสม ได้ส่งมอบให้ศูนย์บัญชาการฯอำเภอไปแล้ว จำนวน 25 เครื่อง 25 อำเภอ ส่วนที่เหลือจะจัดสรรเป็นค่าอาหาร น้ำดื่ม สำหรับชุดลาดตระเวน และเตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการดูแลอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครชุดดับไฟป่า ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ……………..นี่คือความเป็นห่วงเป็นใยและปราถนารถดีของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาวจัง หวัดเชียงใหม่ และเจตนารมณ์ของท่านผู้ว่าประจญ ถือว่าได้มีเงินจากภาคเอกชนที่เขามีเจตนาดีต่อจังหวัดเชียงใหม่ มาตั้งกองทุนเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกครัวของจังหวัดเชียงใหม่ได้แล้วในเบื้องต้น นี่เป็นความตั้งใจของท่านผู้ว่าประจญ ที่จะช่วยแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อคืนลมหายใจให้กับชาวเชียงใหม่ แม้ท่านผู้ว่าประจญ จะเจอกับอุปสรรคต่างๆ แต่ก็ไม่ทำให้ความตั้งใจ ความห่วงใยที่มีต่อประชาชนของท่านนั้นถดถอยหรือท้อแท้เลยแม่แต่น้อย กลับทำให้ท่านมีพลังที่จะเดินหน้าเพื่อทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ให้สมกับว่าข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ………….สินในน้ำ……….

Related posts