#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ The Royal Chiangmai Golf Resort ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ The Royal Chiangmai Golf Resort
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

กอล์ฟการกุศล 2022
สมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า”
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

13 มีนาคม 2565
ณ The Royal Chiangmai Golf Resort
ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Shot Gun Start เวลา 12.00 น.

Related posts