#สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา 120 ทุน แก่ครอบครัวสมาชิกอาสารักษาดินแดน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดนครบรอบ 68 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับสมาชิกอาสารักษาดินแดนและครอบครัว

วันนี้ (10 ก.พ. 65) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดนครบรอบ 68 ปี โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัด รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของครอบครัวสมาชิกอาสารักษาดินแดน ลูกจ้างประจำ พนักงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทุนการศึกษามอบให้เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ได้กำหนดครบถ้วน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกอาสารักษาดินแดน และครอบครัว ซึ่งในปีนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ทั้งสิ้น 120 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท โดยดำเนินการมอบในวันนี้จำนวน 36 ทุน และส่วนที่เหลือจะได้ส่งมอบให้แก่นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เป็นผู้มอบทุนแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอต่อไป


ทั้งนี้การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดนครบรอบ 68 ปี ในปีนี้ ได้ประกอบพิธีอย่างเรียบง่าย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

////////////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
10 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุดาวน์โหลดวิดีโอได้ที่ลิงค์ :
https://drive.google.com/file/d/1ek0relOZIbgKhgV4It6Zt1KbsWtZ_AJe/view?usp=sharing

Related posts