#มทร.ล้านนา สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา เปิดรับนักเรียน-นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” เรียนฟรี ‼พร้อมรับค่าครองชีพตลอดหลักสูตร

📣ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ : มทร.ล้านนา สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา เปิดรับนักเรียน-นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” เรียนฟรี ‼พร้อมรับค่าครองชีพตลอดหลักสูตร
➖➖➖➖➖➖➖➖
📣 : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่าน QR code หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
👉อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน โทร. 081-1786675
👉อาจารย์วัชรพงศ์ โพธา โทร. 081-1639834
👉งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา โทร. 082-7086800
➖➖➖➖➖➖➖➖


🌐 : https://www.rmutl.ac.th/news/18198

Related posts