#กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมกิจกรรมมิตรประชาฯ กับคณะผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๖ โดยมี พลอากาศตรี ธรรมรงค์เดช เจริญสุข รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยภายในกิจกรรม ได้ทำการมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย, โรงเรียนบ้านท่าหลุก และโรงเรียนบ้านหารนาค พร้อมทั้งมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว และถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่

Related posts