#กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง โดยการทำแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

เมื่อวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก นริศย์ ขยายแย้ม ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยทหารกองประจำการจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ ๒๐ นาย ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง โดยการทำแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยมี พลตรี ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง โดยการทำแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการเผาในชุมชน พร้อมร่วมสร้างฝายในพื้นที่ป่าเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ เป็นการช่วยลดปัญหาไฟป่าหมอกควันได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังจัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อออกปฏิบัติการลาดตระเวน เฝ้าระวังการดับไฟ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่เสี่ยงทั้งจังหวัด

Related posts