#”แม่ชีฟ้า(พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา )บวชชีครบวันที่ 7 ที่วัดป่าบ้านค้ออุดรธานี(หลวงพ่อทูลขิปปปัญโญ) ฉันท์มื้อเดียว 08.30 น

เช้าพุธที่ 9/2/65 เวลา 08.30 น “วันพระ” ขึ้น 8 คำ่ เดือน 3 “แม่ชีฟ้า(พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา )บวชชีครบวันที่ 7 ที่วัดป่าบ้านค้ออุดรธานี(หลวงพ่อทูลขิปปปัญโญ) ฉันท์มื้อเดียว 08.30 น

รวมเช้ากลางวันมื้อเดียวพระอาจารย์ไชยา เจ้าอาวาส ท่านเมตตาบวชให้ท่านสอนให้ฝึก”สมถะและใช้”ปัญญา”ภาวนาในการพิจารณาทุกสิ่งให้ถ่องแท้และไม่ยึดติด นั่นคือความสุขที่แท้จริงแห่งชีวิต สาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

Related posts