#สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน พร้อมกำชับทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแผนการรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่าในปีนี้อย่างเคร่งครัด

วันที่ (8 ก.พ.65) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมการประชุม

โดยสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมาตรวจพบจุดความร้อนเกิดขึ้น จำนวน 252 จุด ลดลงจากปีที่แล้วกว่าร้อยละ 70 และในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ตรวจพบจุดความร้อนจำนวน 181 จุด ลดลงจากปีที่แล้วกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม คาดว่า ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ มีแนวโน้มที่จะเกิดจุดความร้อนมากที่สุด

ขณะที่คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และในปีนี้แนวทางการบริการจัดการเชื้อเพลิงของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการในระดับจังหวัด ศูนย์บัญชาการในระดับอำเภอ และศูนย์บัญชาการในตำบล นอกจากนี้ยังได้มีการเริ่มใช้ โปรแกรม FIRD-D เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการเผา ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ห้ามทุกพื้นที่ใช้เชื้อเพลิง ยกเว้นแผนตามบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระบบ FIRD-D

ทั้งนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่าในปีนี้ จะมีการเปลี่ยนรูปแบบ โดยเน้นย้ำให้มีการเพิ่มชุดลาดตระเวนป้องปราบการลักลอบเผาป่า เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และจัดซื้อชุดอุปกรณ์ดับเพลิงเพิ่มให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อป้องกันการเกิดหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Related posts