#กองบิน ๔๑ ตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ นำกำลังพลในสังกัด เข้ารับการตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

โดยมี พลอากาศตรี ยุทธนา สุรเชษฐพงษ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกัน ที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๔๑

ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้เข้ารับการตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นส่วนรวม, การตรวจสอบสถานการณ์การป้องกันภัยทางอากาศ และการตรวจสอบสถานการณ์การป้องกันภัยภาคพื้น พร้อมทั้งร่วมทำการบรรยายสรุปการตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งของกองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ

Related posts