#แนวพัฒนาหนองปลิง นายก อบต.หนองปลิง นำทีมเข้าหารือแนวทางบริหารจัดการพื้นที่บ่อขยะ เพื่อการกำจัดขยะในชุมชนรูปแบบใหม่ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม บ่อบำบัด ผังเมือง

เมื่อเวลา 10.30น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 25656 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้ร่วมหารือถึงแนวทาง การบริหารจัดการพื้นที่บ่อขยะ ในพื้นที่ อบต.หนองปลิง ซึ่งนำโดยนายสมชาย ยุกติรัตน์ นายก อบต.หนองปลิง , ส.ต.ท.ชุมพล โพธิ์อ่อง ปลัด อบต.หนองปลิง , ส.ต.อ.กิตติกรณ์ ตุ๊สังวรณ์ รองปลัด อบต.หนองปลิง และ น.ส.กาญจนา ชูศรี นิติกร เข้าปรึกษาการบริหารจัดการพื้นที่ ทุ่งเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ ม.4. บ.เขารัง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จำนวนกว่า 300 ไร่ ที่ปัจจุบันใช้เป็นบ่อขยะ เพื่อการกำจัดขยะในชุมชน ที่จะไม่ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบบ่อขยะ เพื่อให้เป็นสถานที่ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เช่น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสนามกีฬา

นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือ ศึกษาวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ระบบการระบายน้ำ สำรวจผังเมือง หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อหาแนวทางการระบายน้ำในเขตชุมชน และเพื่อเตรียมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

ทั้งนี้ สำหรับแผนในการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ อยู่ในขั้นตอนการทำประชาคม และขอความเห็นชอบจากสภา อบต.หนองปลิง เพื่อดำเนินการต่อไป


////

Related posts