#กองบิน ๔๑ ร่วมงานเทิดพระเกียรติ พระเจ้ากาวิละ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๔๑ ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ในพิธีถวายสักการะ และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พลตรี สันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ ๓๓

เนื่องด้วยวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๓๑๗ พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นพระราชโอรสของเจ้าฟ้าชายแก้ว ผู้ครองเมืองลำปางในขณะนั้น ได้ทรงนำทัพเข้าร่วมกับทัพพระเจ้าตากสินมหาราช ขับไล่ข้าศึกออกจากเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จ ต่อมาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐ พลโท การุญ บุญบันดาล อดีตผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ได้ริเริ่มโครงการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงวีรกรรมของพระองค์ท่าน จึงได้อัญเชิญพระรูปขึ้นประดิษฐานแท่นอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ และเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา ได้ริเริ่มสร้างอนุสรณ์สถานประกอบอนุสาวรีย์ เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมภาพเหตุการณ์ในอดีต สิ่งของเครื่องใช้ของพระเจ้ากาวิละ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ ให้เกิดความภาคภูมิใจสืบไป

Related posts