#ส.ส.ชาดาประธานพระราชทานเพลิงศพ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพแม่ลำพวน ทิพรังศรี ผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก

เมื่อเวลา 15:30 น วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ คุณแม่ลำพวน ทิพรังศรี อายุ 92 ปี และมีพระราชอุทัยธรรมานุวัตร ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยผู้มีเกียรติร่วม จำนวนมาก เช่น ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คณะผู้บริหารโรงเรียน ต่างๆ อดีตผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ และผู้นำท้องถิ่นตลอดจนญาติมิตรร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยคณะเจ้าได้เชิญอสม.มาดูแลให้บริการและใช้มาตรการเข้มสำหรับผู้ร่วมงานเพื่อป้องกันโควิด – 19

สำหรับ ผู้วายชนม์ คือ คุณแม่ลำพวน ทิพรังศรี อายุ 92 ปี เป็นมารดาของ นายสมบุญ ทิพรังศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ปัจจุบันเป็น ผู้จัดการโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา และนายลือชัย ทิพรังศรี อดีตอาจารย์โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งนี้นาย สมบุญ ทิพรังศรีและครอบครัว ขอกราบขอบพระคุณ ท่านประธาน ในพิธี ผู้มีเกียรติที่เคารพที่ร่วมงาน ญาติมิตรทุกท่าน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แต่งชุดขาวเข้าร่วมพิธี คณะครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะครูโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อีกทั้งผู้มีเกียรติที่นำพวงหรีดมาร่วมไว้อาลัยจำนวน 134 พวง และเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 134 เจ้าภาพ ต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ หากต้อนรับไม่ทั่วถึงประการใดขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


/////

Related posts