#ผาเมือง จับมือกองทัพลาว ลาดตระเวนร่วม ลำแม่น้ำโขง

ห้วงสายของวันที่ 4 ก.พ. 65 พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว 5 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับ พล.จ. สีพัน พุดทะวง หัวหน้ากรมทหารชายแดน และ พ.อ.ทองไข สียาลาด หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหาร แขวงบ่อแก้ว ร่วมพิธีเปิดการลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขง ณ ท่าเรือเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย


ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันของทหารทั้งสองประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และ ร่วมปฏิบัติในการสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว

Related posts