#SUN ส่งมอบเครื่อง Corn Cutter ให้ EWS หนุนวิจัยยกระดับสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN มอบเครื่องปอกเมล็ดข้าวโพดหวานสด (Corn Cutter) ให้ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด หรือ EWS ภายใต้ความร่วมมือและวิจัยพัฒนาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพสายพันธุ์ข้าวโพดหวานของไทยให้มีคุณภาพ คุณสมบัติเหมาะสมในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

นายวีระ นพวัฒนากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน SUN เปิดเผยว่า ในปี 2565 บริษัทมีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน โดยมุ่งเน้นในด้านคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเล็งเห็นว่า EWS ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน มีศักยภาพสูงในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน ให้มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการจำหน่ายและส่งออก จึงได้ร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา โดยมอบเครื่อง Corn Cutter รุ่น 3AR ผลิตโดย FMC (USA) มอเตอร์ 2HP 380V ซึ่งสามารถปอกเมล็ดข้าวโพดหวานในความเร็ว 80 ฝัก ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้ทาง EWS ใช้ในการทดสอบคุณภาพข้าวโพดหวาน ให้มีผลผลิตร้อยละ (%Yield) ที่ตรงตามความต้องการในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมกันสร้างศักยภาพในการแข่งขันของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้านนายไซมอน ยาน เดอฮูป รองประธานกรรมการ อีสท์ เวสท์ ซีด กรุ๊ป กล่าวว่า เครื่อง Corn Cutter ที่ได้รับมาจะสามารถใช้ส่งเสริมงานพัฒนาและวิจัยสายพันธุ์ข้าวโพดหวานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่เกษตรกรและโรงงานผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหาร โดยการพัฒนาข้าวโพดหวานพันธุ์ผสมให้มีอัตราการแลกเนื้อข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นกว่า 40% ถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้สูงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถของทั้งสองฝ่ายและเป็นการสร้างความมั่นคงด้านสายพันธุ์ข้าวโพดหวานของไทยต่อไป

Related posts