#วัคซีนโควิดเด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์ฯ แนะนําอย่างไร เด็กอายุมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี

วัคซีนโควิดเด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์ฯ แนะนําอย่างไร

เด็กอายุมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี

วัคซีนที่ อย. รับรอง Pfizer ฝาสีส้ม (10 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้าม 2 โดส ห่างกันอย่างน้อย 3 สัปดาห์*

คำแนะนำ
-แนะนําวัคซีน Pfizer ฝาสีส้มและไม่แนะนําให้แบ่งใช้จากฝาสีม่วง
-ในอเมริกาฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า 7 ล้านโดส พบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เพียง 8 ราย และส่วนใหญ่หายเป็นปกติ
-หากมีอายุครบ 12 ปีหลังเข็มที่ 1 แนะนําให้ฉีด เข็มที่ 2 ด้วยฝาสีส้ม เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารจัดการวัคซีน

เด็กและวัยรุ่น 12 ปีขึ้นไป

วัคซีนที่ อย. รับรอง Pfizer ฝาสีม่วง (30 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้าม 2 โดส ห่างกันอย่างน้อย 3 สัปดาห์*,Moderna (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้าม 2 โดส ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์

คำแนะนำ
-แนะนําวัคซีน Pfizer เป็นอันดับแรก เนื่องจาก มีความเสี่ยงต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบต่ำกว่า
-เด็กและวัยรุ่นชายที่แข็งแรงดี ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3-12 สัปดาห์
-ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำในระดับปานกลาง ถึงรุนแรง ควรฉีดวัคซีน mRNA เพิ่มอีก 1 เข็ม (รวมเป็น 3 เข็ม) ระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ หลังเข็มที่ 2

*ระยะห่าง 8-12 สัปดาห์ จะดีกว่า 3-4 สัปดาห์ เพราะได้ระดับภูมิคุ้มกันสูงกว่า

เด็กที่เคยติดโควิดมาแล้ว แนะนําให้ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม เว้นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน เมื่อหายดีจากโรคโควิด

ที่มา: www.thaipediatrics.org

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/IcJpd
Website : https://cmu.to/HhztR
Blockdit : https://cmu.to/TDgnx
Telegram : https://cmu.to/MS634
Twitter : https://cmu.to/XSKyG
Line@MedCMU : https://cmu.to/c0o1A
Instagram : https://cmu.to/r56KB

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts