#กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ปารเมษฐ์ จักรวาฬ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องในวัน “วันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕” โดยมี พลเอก กนิต วาสิกศิริ อดีตเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วย วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องในวัน “วันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรม และคุณงามความดีของเหล่าทหารกล้าที่พลีชีพเพื่อชาติเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก โดยภายในพิธี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ ได้อ่านคำสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก อีกทั้ง ประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ทหารผ่านศึกที่ได้รางวัลชมเชย ประเภททหารผ่านศึกประจำการดีเด่น จำนวน ๒ รางวัล ให้แก่ พลทหารดวงจันทร์ หน่อแก้ว (รางวัลชมเชยประเภททหารผ่านศึกประจำการดีเด่น) และพลทหารอิ่นคำ สุขศรี (รางวัลชมเชย ประเภทเกษตรกรทหารผ่านศึกดีเด่น)

Related posts