#อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล พยุหะคีรี มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อเวลา 09:00 น วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งทางรัฐบาลให้เลื่อนการจัด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ ปี 2565 ในวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2565 เนื่องจากสถานการ โควิด-19 ยังรุนแรง. แต่ในขณะนี้ โรคโควิด-19. ได้ลดความรุนแรงเบาบางลง ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ เชิดชูเกียรติให้กับนักเรียน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ทั้งนี้ในงานมีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กได้แสดงออก ซึ่งงานนี้มี. นายบุญชู. นิ่มวิศิษฐ์. อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีให้เกียรติร่วมงาน และได้มอบจักรยาน จำนวน 2 คัน มูลค่า 3,000 บาทให้กับนักเรียน มอบทุนการศึกษาเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ไปแข่งขันหุ่นยนต์จำนวน 1,000 บาทและมอบทุนการศึกษาเรียนดีให้ เด็กหญิงสุภัสสร. นาควัน “น้องเกรซ” ศิษย์เก่าดีเด่น ขณะนี้เป็นนักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์จำนวน 3,000 บาท


การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเพราะมีคณะกรรมการสถานศึกษา. ผู้ปกครองนักเรียน ผู้สนับสนุน การศึกษาตลอดจนคณะครูอาจารย์ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับความสุขความสนุกสนานได้รับความรู้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนเป็นอย่างดี. จึงนับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง

Related posts