#ประชุมคณะทำงานบริหารงานโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้ นายยุทธนา ชมวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารงานโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ สำนักชลประทานที่ 3

โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมคือ เพื่อวางแผนการระบายน้ำออกจากบึงบอระเพ็ดและร่วมหารือแผนสูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ด ปีงบประมาณ 2565 ของโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ ในการรักษาสภาพนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมโดยรอบบึงบอระเพ็ด โดยมี นางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

Related posts