#คณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมแสดงความขอบคุณ คุณอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการบริหารและที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ปส์ จำกัด

ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมแสดงความขอบคุณ คุณอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการบริหารและที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ปส์ จำกัด ผู้อำนวยการบริหาร สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 24 ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ มช. ด้วยดีเสมอมา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถานีโทรทัศน์ TNN 24 กรุงเทพมหานครฯ

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts