#❗️อบรมฟรี ❗️ ไม่มีค่าใช้จ่าย ❗️ ณ อาคาร S1 ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

#SMARTFARM #RMUTL
📣 ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ :โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
➖➖➖➖➖➖➖➖
❗️อบรมฟรี ❗️ ไม่มีค่าใช้จ่าย ❗️ ณ อาคาร S1 ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


➖➖➖➖➖➖➖➖
📢สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา
☎️โทร.082 708 6800
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 https://www.rmutl.ac.th/news/18138
➖➖➖➖➖➖➖➖
#SMARTFARM #RMUTL

Related posts