#คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมแสดงความขอบคุณ คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ )นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมแสดงความขอบคุณ คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ มช. ด้วยดีเสมอมา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กรุงเทพมหานครฯ

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts