#คุณฟ้ากัซซันพร้อมน้องบูมและคุณประวิทย์บินมาไหว้ทำบุญขอพรเทพเจ้า”ไฉ่ซินเอี๊ย””

อังคาร1/2/65″ซินเจียอยู่อี่ซืนนี้ฮวดใช้”คุณฟ้ากัซซันพร้อมน้องบูมและคุณประวิทย์บินมาไหว้ทำบุญขอพรเทพเจ้า”ไฉ่ซินเอี๊ย””ที่พุทธสถานจีเตกลิ้มนครนายก

สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บธุรกิจเจริญก้าวหน้ารำ่รวยรุ่งเรืองหมดหนี้สินเฮงๆๆปังๆดังๆๆรวยๆสมปราถนาทุกสิ่งที่คิดที่หวังที่ตั้งใจนะคะสาธุค่ะ

ธนิศา  (พัช)   รายงาน

Related posts