#💊ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการด้านสุขภาพและการแพทย์ เพื่อรับทุน สนับสนุนสูงสุด 800,000 บาท

💊ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการด้านสุขภาพและการแพทย์ เพื่อรับทุน
สนับสนุนสูงสุด 800,000 บาท

หากท่านมีโครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยลักษณะข้อเสนอโครงการคือ

🚩เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) การพัฒนา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ การ ระบาดของโรค COVID–19 ในประเทศไทย
🚩ระยะเวลาในการดำเนินโครงการไม่เกิน 8 เดือน
🚩ระดับ TRL อยู่ระหว่าง 4-6

✅ เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ – 7 ก.พ.65

👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://url.fti.or.th/l/xU-KwRSws

สอบถามเพิ่มเติม

สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (III)
Line@: @irdi
02-345-1238-40
065-221-6789 (ดาว)
Email: irdi.matchingcenter@gmail.com

Related posts