#คณบดีพบคนสวนดอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

คณบดีพบคนสวนดอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
——————————————-
โดย…
– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

ความก้าวหน้าของทีมวิจัย โดย
– ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์
รองคณบดีด้านวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มช.

ความก้าวหน้าของทีมการศึกษา โดย
– รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ
รองคณบดีด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มช.
——————————————-

ติดตามผ่านช่องทาง Youtube : https://cmu.to/zjFum

#คณบดี #คนสวนดอก
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

Related posts